Ochrana a zpracování osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba společnosti Rimatec s.r.o. , se sídlem Marešova 305/14, 602 00 BRNO, IČ: 28897072, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 151765 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • jiné dobrovolně uvedené os. údaje v textu zprávy, které nejsou vyžadovány.

Jméno a e-mail je nutné zpracovat za účelem reagování na Vaší zprávu z kontaktního formuláře . Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovány i několik let.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a  zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti uvedených zde: Kontakt

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.