české zastoupení NUKON

Společnost NUKON má mnohaleté zkušenosti v oblasti laserového řezání především jako výrobní firma. Ve svém závodě má neustále 10-15 laserových pracovišť, která jsou v nepřetržitém provozu. V minulosti byla firma vybavena CO2 lasery, jejichž provoz byl však velmi nákladný. Z tohoto důvodu firma NUKON zahájila výrobu vlastních strojů s vysokou produktivitou, širokým rozsahem použití a velmi úsporným provozem. Vlastní vývojové oddělení se opírá o každodenní zkušenosti výrobního úseku, což přenáší do výroby vlastních strojů neustálými inovacemi a vylepšeními.